Rau Mầm Tân Tây Lan Trắng Tn 24

Hạt giống rau sạch

30.000 ₫

Mã hạt giống: HG-TN-090

SKU: 4709277738218149856

Mai Đoàn Bảo Trân

Địa chỉ17 Ngô Quyền, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại(090) 7565 612

Mã hạt giống: HG-TN-090