Rau Mầm Đậu Hà Lan

Hạt giống cây ăn quả

20.000 ₫

Chủng loại hạt: Hạt giống rau

SKU: 5096034376346640558

Mai Đoàn Bảo Trân

Địa chỉ17 Ngô Quyền, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại(090) 7565 612

Chủng loại hạt: Hạt giống rau